Kestävän kehityksen myytit ja tosiasiat

Kestävän kehityksen myytit ja tosiasiat

Kestävä kehitys on käsitteenä monimutkainen ja monitulkintainen. Se perustuu kolmeen keskeiseen osa-alueeseen: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen kestävyyteen. Tämän perusteella kestävä kehitys pyrkii turvaamaan nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa kestävää talouskasvua, joka perustuu kestävään kulutukseen ja

Ympäristöystävällisen elämäntavan myytit ja vaikutukset

Ympäristöystävällisen elämäntavan myytit ja vaikutukset

Ympäristöystävällinen elämäntapa on yhä tärkeämpää nykypäivänä, kun ilmastonmuutos ja ympäristön saastuminen ovat kasvavia huolenaiheita. Monet ihmiset tuntevat ympäristöystävällisyyden käsitteen, mutta eivät välttämättä tiedä, mitä se tarkoittaa käytännössä. Ympäristöystävällisyys perustuu siihen, että pyritään vähentämään ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta ja säilyttämään luonnonvarat tuleville