Komission puheenjohtajan ja muiden EU: n johtavien työpaikkojen valinta

Komission puheenjohtajan

Uuden EP: n odotetaan valitsevan puheenjohtajan ensimmäisessä istunnossaan 2. heinäkuuta. SEU 17 artiklan 7 kohdan mukaan se myös “valitsee” Euroopan komission puheenjohtajan sen jälkeen, kun Eurooppa-neuvosto on ehdottanut ehdokasta. Vuonna 2014 seurattiin Spitzenkandidaten-prosessia, jossa poliittiset ryhmät valitsivat pääehdokkaan EP-vaaleihin, jotta