Älykkyyden periytyvyys: Tieteelliset tutkimukset ja myyttien kumoaminen

Älykkyyden periytyvyys: Tieteelliset tutkimukset ja myyttien kumoaminen

Älykkyyden periytyvyys on ollut kiistanalainen aihe tieteellisessä yhteisössä. Älykkyyden periytyvyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka suuri osa älykkyydestä on peräisin geneettisistä tekijöistä. Vaikka ympäristötekijät vaikuttavat myös älykkyyteen, useat tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että geneettiset tekijät vaikuttavat merkittävästi älykkyyteen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että